(

O NÁS

SLUŽBY

Poskytujeme komplexné informačné a poradenské služby pre fyzické osoby, ktoré sa už rozhodli, respektíve zvažujú zmenu svojho pobytu do Rakúska, či už za účelom kúpy alebo dlhodobého nájmu nehnuteľnosti. Našim cieľom je klientov informovať o ich základných právach a povinnostiach, no taktiež ich oboznámiť s bežnými otázkami týkajúcimi sa každodenného života v Rakúsku.

 

Sme pripravení poskytnúť komplexné poradenstvo v nasledujúcich oblastiach:

 • Postup pri kúpe nehnuteľnosti,
 • Prihlásenie trvalého/prechodného pobytu,
 • Zdravotné a sociálne zabezpečenie (nárok na zdravotnú starostlivosť, nárok na dorovnanie rodičovských dávok, prídavkov na detí, starobného dôchodku, možnosť získania príspevkov na starostlivosť o dieťa, možnosť získania dotácie na bývanie, bezplatný pôrod v Rakúsku, atď.),
 • Daňová rezidencia,
 • Registrácia nezamestnaných na Úrade práce,
 • Informácie týkajúce sa pracovného pomeru,
 • Registrácia, zmena a ukončenie živnosti,
 • Postup pri prehlásení motorového vozidla zo Slovenska, resp. kúpa motorového vozidla v Rakúsku,
 • Ostatné informačné služby týkajúce sa najmä života v Hainburgu a okolí (školy, škôlky, jasličky, voľnočasové aktivity, atď.)
 • Zabezpečenie prekladov z/do nemeckého jazyka (vrátane úradných prekladov).

Máme bohaté odborné skúsenosti v právnej a ekonomickej oblasti a taktiež dostatočné množstvo praktických poznatkov. Spolupracujeme s vybranými realitnými kanceláriami, daňovými poradcami, úradnými prekladateľmi, finančnými poradcami a ďalšími špecializovanými spoločnosťami, čím dochádza ku komplexnému prepojeniu všetkých služieb potrebných pre klienta. Nemusíte pracne získavať informácie z rôznych zdrojov, či už vyhľadávaním na internete, študovaním zákonov, navštevovaním úradov a pod. Svoj voľný čas radšej venujte svojim blízkym, či obľúbeným aktivitám. Všetko podstatné totiž nájdete na jednom mieste - U NÁS.

Využitím našich služieb získate:

 • viac času namiesto obťažného získavania informácií v rozsiahlej a rôznorodej agende,
 • viac finančných prostriedkov uplatnením si dostupných sociálnych výhod zo strany rakúskych úradov (dorovnanie rodičovských dávok, prídavkov na deti, starobného dôchodku, získanie príspevkov na starostlivosť o dieťa, dotácie na bývanie, a pod.),
 • nárok na zdravotnú starostlivosť (vrátane bezplatného pôrodu),
 • možnosť získania daňovej rezidencie v Rakúsku a tým využitie množstva daňových benefitov,
 • informácie týkajúce sa každodenného života (Hainburg a okolie),
 • pokojný spánok, lebo viete, že ste plne využili to, na čo máte právo a zároveň si splnili všetky povinnosti voči slovenským a rakúskym úradom.

Spolupracujeme

Kontakty

 

JUDr. Katarína BOROVIČ

+43 6606 770 927 (AT)

+421 908 755 927 (SVK)

info@byvatvrakusku.sk

 

Galbavého 2, 841 01 BRATISLAVA

IČO: 506 23 745  DIČ: 108 1541 252

 

     Registrácia: Živnostenský register Okresného úradu Bratislava

Číslo registra: 110-252996

Formulár

Odosielam...

Niečo sa pokazilo. Skúste neskôr.

Odoslané ďakujeme.

BÝVAŤ V RAKÚSKU © 2016 • CREATED BY S4IT

 

 

DOMOV

KONTAKT

SPOLUPRACUJEME

SLUŽBY

O NÁS

BLOG